YAĞDANLIK YAHYA EFENDİ’nin Hafta Sonu Muhabbeti-17

Şirret Gazetesi, 17 Safer 1442

Selamün Aleyküm Muhterem Yağdanlık Karileri,

Efendim şimdi hemen başlıkla ilgili bir izahat yapmakla bu haftaki muhabbetimize başlayalım. Şimdi bu başlığı okuyan Laikçi-CEHAPE’li-Kemalist cenah der ki “Bakın bakın Yağdanlık Yahya Efendi karılarına sesleniyor. Çok eşliliği savunuyor. Bu cahiller sürüsüne hemen diyelim ki: Ağır olun da molla desinler ağalar! “Kari” okur, okuyucu demek. Yani ben size sesleniyorum “kari” diye. Hepiniz benim karilerimsiniz. Ben varsam, karilerim sayesinde varım. Bugün edebiyyat-ı muhteşemlik mertebesinde ilgi devşiriyorsam siz karilerim sayesindedir.

Kari dedim de biliyorsunuz geçen hafta bir ünlü şifahanemizin serhekim yamağı (Şimdiki dilde ona başhekim yardımcısı diyorlar. Dilimizi getirip vardırdıkları şu nihai zevsizlik merhalesini idrak edebiliyor musunuz? Neyse, Lisan İnkîlâbı mes’elesi ayrı bir vatan hainliği, ümmet düşmanlığıdır ki inşallah başka bir neşrimizde o mes’eleye de temas edeceğiz.) olan Âli Bey, sosyal neşriyatta bir videosunu yayınladıktan sonra bir linç kampanyası ile karşılaştı ve vazifesinden geçici surette neredeyse derdest edilircesine azledildi.

Ne diyor bu imanlı zat numunesi kardeşimiz? “Yuvalarınızı yıkmayın.” diyor. Suçu bu! Yuva yıkmamak için de “Rabbin sana ruhsat vermiş, evlisin, gönlün başkasını da çekti, yuvanı yıkma, onu da al.” diyor.

Peki bunda ne var? Yani adam o ikinci, üçüncü, dördüncü kariyle (pardon karıyla) kaçak göçek mi cim’a eylesin? İmam nikâhsız münasebetlerle zina mı yapsın? Rabbimiz dörde kadar izin vermiş. Saygıdeğer Hoca’mız af edersiniz dibinden uydurmuyor, cevaz verilmiş bir şeyi söylüyor. Neymiş efendim “tek eşlilikmiş!” Yahu hiç öyle şey olur mu? Erkek adama tek kari (pardon tek karı) yeter mi? Tabiata da mı bakmıyorsunuz? Aslanların, maymunların tek karıları mı var? Hani siz maymundan gelmiştiniz? İşinize gelince maymundan gelirsiniz, işinize gelmeyince kadın hakları, feminislik!..

Hadi kadın feminislik yapıyor, yani bir kıskançlık damarı var kadınların (ki cennet’te alınacak, kadınlar hiç kıskançlık yapmayacak-Kaynak: Takkeli Ahret Hoca, “Zırvalar” kitabı, Yanmaz Kefen Yayınları) size ne oluyor erkek taifesi? Her türlü zinayı, cim’ayı yapıp tek eşliliği savunmak size mi kaldı? İsviçreli Medeni Kanun’u yazanlar 80’lik, 90’lık adamlar. Adamlara tek kari (pardon karı) çok bile!.. Bula bula bu bunakların kanununu mu buldunuz emsal teşkil edecek? Şer’i kanunlar neyinize yetmedi?

Tek karililik (pardon karılılık) makbul bir şey olsa Rabbimiz berzah-ı âlem’de o kadar huriyi neden versin? Verir mümin başına bir kari (pardon karı), der ki tamam, haydi birdirbir oynayın. Sonra cennette erkek taifesinin af edersiniz zamazingoları hep 90 derecelik bir açı ile gezeceğine göre (Kaynak: Sapıkcan Hoca, “Cennette Geometri” ders kitabı, canlı dersler için Hoca’mıza ait videolardaki beyanları) demek ki erkeğin her daim kariye (pardon karıya) ihtiyacı olabilecek. Yani o tarafta da tek eşlilik ilahî nizama muhalif bir durum.

Neyse biz Âli Hocamıza dönelim yine: Efendim “pantolun”u eleştirip sünnet olmuş çocuk kıyafeti ile çektiği videodaki kıyafeti övüyormuş. Yahu haksız mı? Daracık pantolonlar giyiyoruz ya da pantolonlar suyu görünce çekiyor, daralıyor, şişmanlıyoruz, dar geliyor ama sıkış tepiş takım taklavatı içine sığdırıyoruz.  Hâlbuki giy o videodaki gibi (Arap Şeyhleri giyiyor ya, öyle kıyafet) kıyafeti, ooh, takımlar rahat etsin, sıkan yok, sıkıştıran yok. Yani bir rahatlık ki sormayın!…

Velhasıl kelam, şimdi Âli Hocamız, beyanındaki gibi multi-kari (pardon karı) taraftarı bir ilim irfan sahibi insan olarak işsiz kalırsa o 21. yüzyılın medar-ı iftiharı şifahanelerimiz ilimden irfandan mahruum, hocamızın varsa muhterem eşleri aç sefil kalmaz mı? Günah değil mi o bacılara?

Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şahsına has villasında “kedicik”leriyle yaşayan, cenneti bu dünyada prova eden Azman Hoca’yı içeri aldılar da ne oldu? Teşbihte hata olmaz ama o zavallı kedicikler, o minik yavvvrular, o masum güzellikler kışta kıyamette sokaklarda aç bi-ilaç, naçar kalmadı mı? (Ben o minik kediciklerden birkaç tane aldım korumam altına ama nereye kadar? Bir kişinin hassasiyeti ile çözülebilir mi bu kari (pardon karı) mes’elesi? Her erkek bu konuda duyarlı olmalı, ilahi haklarının talepçisi ve takipçisi olmalı…

Toparlarsak, Âli Hocamıza yapılan haksızlık derhal düzeltilmeli, incinen gönlünü almak için kendisine derhal en muhteviyatlı bir şifahanede serhekim (başhekim) unvanı ile iade-i itibar ve de yüklü bir tazminat sağlanmalıdır.

Evet, bu haftaki sohbetimizin de nihayetine topyekün ulaştık sevgili karilerim (pardon karılarım-yok yok bu sefer doğruydu, karilerim).

Bir başka ufuk açıcı, beyin ziyalandırıcı, iman tazeleyici sohbetimizde buluşmak üzere Rabbimin kanunları size meş’ale olsun. Evli erkekler! Yuvanızı yılmayın, o kariyi (pardon karıyı) da alın.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir