İZMİR SAĞLIK PLATFORMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ.

İzmir Sağlık Platformu, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini 27 Ekim 2020 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi.
Basın açıklamasının açılış konuşması İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı tarafından yapıldı. Çamlı, pandemi süresince özveriyle yaşamlarını riske sokarak sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanları, sürecin iyi yönetilememesi, pandeminin giderek yaygınlaşması sonrasında, yoruldular, tükenme noktasına geldiler. Pandemi sürecinin yönetiminde, söz hakkı bulunmayan, görüş ve önerileri dikkate alınmayan sağlık çalışanların sorunları çözüme kavuşturulmadı. Covid hastalığına yakalanma riski, toplumdaki diğer bireylere göre 10-14 kat fazla olan, sağlık çalışanları için yeterli korunma sağlanamadı. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman sürekli ve yeterli miktarda sağlanamadı. 40 bin sağlık çalışanı covid-19 hastalığına yakalandı. 100’ü aşkın sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Buna karşın covid-19 hastalığının meslek hastalığı kabul edilmemesi, sağlık çalışanlarına verilen değerin göstergesidir. Yetkliler tarafından sağlık çalışanlarını hakkı ödenmez denmesine ve zaman zaman yapılan açıklamalarla, pandemi ek ödemelerinin yapılacağı duyurulmasına karşın bunlar ya hiç ödenmedi ya da gecikmeli olarak ve düşük miktarlarda ödemeler yapıldı. Yaşanan sıkıntılar bir türlü çözüm getirilmeyen sorunlarımız için İzmir Sağlık Platformu olarak birlikte mücadele etmeye devan edeceğiz. Toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı için doğruları söylemeye devam edeceğiz. dedi.
İzmir Sağlık Platformu adına Diş Hekimleri Başkanı Yaman Yamangil okudu. Yamangil, “Giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi süreci, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleştiği ve açığa çıktığı bir aşamaya geldi” diye konuşan Yamangil aynı zamanda sağlık çalışanlarının itibarının zedelendiğini ve her gün başka bir saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti.
Basın açıklaması, soru cevapların ardından sona erdi.

 

İzmir Sağlık Platformu, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini 27 Ekim 2020 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi.
Basın açıklamasının açılış konuşması İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı tarafından yapıldı. Çamlı, pandemi süresince özveriyle yaşamlarını riske sokarak sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanları, sürecin iyi yönetilememesi, pandeminin giderek yaygınlaşması sonrasında, yoruldular, tükenme noktasına geldiler. Pandemi sürecinin yönetiminde, söz hakkı bulunmayan, görüş ve önerileri dikkate alınmayan sağlık çalışanların sorunları çözüme kavuşturulmadı. Covid hastalığına yakalanma riski, toplumdaki diğer bireylere göre 10-14 kat fazla olan, sağlık çalışanları için yeterli korunma sağlanamadı. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman sürekli ve yeterli miktarda sağlanamadı. 40 bin sağlık çalışanı covid-19 hastalığına yakalandı. 100’ü aşkın sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Buna karşın covid-19 hastalığının meslek hastalığı kabul edilmemesi, sağlık çalışanlarına verilen değerin göstergesidir. Yetkliler tarafından sağlık çalışanlarını hakkı ödenmez denmesine ve zaman zaman yapılan açıklamalarla, pandemi ek ödemelerinin yapılacağı duyurulmasına karşın bunlar ya hiç ödenmedi ya da gecikmeli olarak ve düşük miktarlarda ödemeler yapıldı. Yaşanan sıkıntılar bir türlü çözüm getirilmeyen sorunlarımız için İzmir Sağlık Platformu olarak birlikte mücadele etmeye devan edeceğiz. Toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı için doğruları söylemeye devam edeceğiz. dedi.
İzmir Sağlık Platformu adına Diş Hekimleri Başkanı Yaman Yamangil okudu. Yamangil, “Giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi süreci, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleştiği ve açığa çıktığı bir aşamaya geldi” diye konuşan Yamangil aynı zamanda sağlık çalışanlarının itibarının zedelendiğini ve her gün başka bir saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti.
Basın açıklaması, soru cevapların ardından sona erdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir