8 Mayıs, Faşizmin Yenildiği Gün

8 Mayıs Faşizme, Emperyalizme ve Savaşa Karşı Mücadele Günü

İmece Derneği, “8 Mayıs Faşizme, Emperyalizme ve Savaşa Karşı Mücadele Günü” nedeniyle bir değerlendirme yayımladı.

İmece Derneği’nin web sayfasında yer alan değerlendirme şöyle:

8 Mayıs 1945 Faşist Almanya’nın yenildiğini dünyaya ilan ettiği gündü. Kan içici faşizm milyonlarca insanın katliamından sorumlu olarak, Kızıl ordu ve müttefiklerine diz çökmüş ve yenildiğini kabul etmiş ve kayıtsız şartsız teslim olmuştu.

Sosyalist Sovyetler Birliğinin oğullarının ve kızlarının Stalin’in Baş Komutanlığında dişe diş mücadele ile Stalingrad önlerindeki kahraman direnişi, faşizmin sonunu getirmişti.

Kan içici faşizmin eli kanlı katiller ordusunun başkomutanlık temsilcileri, 7 Mayıs 1945’de teslimiyet tutanağını imzaladılar. 8 Mayıs 1945 tarihinde de kan içici faşist ordunun başkomutanlığı, müttefik birliklerin ve Sovyet Birliklerinin Başkomutanlık temsilcilerinin huzurunda, uygulamasına 8 Mayıs saat 24 de başlanan kesin teslim olma belgesini imzaladılar. 8 Mayıs’ı 9 Mayıs’a bağlayan gecenin şafağından itibaren; doğu ve batı cephesinde kesin yenilgiler alan ve kaçış içerisindeki Alman faşist birlikleri, silahlarını bırakmaya ve müttefik birliklerine teslim olmaya başladılar.

İkinci Dünya savaşını başlatan Almanya dünya insanlık değerlerini ve uygarlığını felaketin kıyısına getiren faşizmin iktidarda olduğu ülkelerden biriydi. Farklı milletlerden halkların erkeklerine, kadınlarına ve çocuklarına toplama kamplarında, sokak başlarında, yaşamın her alanında kan ve zulüm uygulayan ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu Alman faşizmi yenilerek; Hitlerin eşkıyalarının zulmünden, işkencesinden, katliamından, yağmasından kurtarıldı.  Dünya halklarına barışın koşulları armağan edildi.

Kızıl Ordunun ve müttefiklerinin askerleri savaş süreci içinde zor yıllar geçirdi.  20 milyonun üzerinde Sovyetler Birliği yurttaşı zafer için ve toplam 60 milyona yakın insan yaşamını yitirdi.

Zafer Avrupa’da ve Balkan Ülkelerinde dişe diş mücadele ile kazanıldı. Faşizmi yenilgiye uğratan Kızılordu ve partizanlardır. Faşistler İtalya’da, Yunanistan’da, Fransa’da, İspanya’da, Belçika’da, Bulgaristan’da, Yugoslavya’da Arnavutluk’ta, (vb.)  Partizan savaşlarıyla karşılaştı. ÇKP önderliğindeki direniş güçleri Japon faşizmini yenilgiye uğrattı.

Faşizmi teslim alan ve dünya halklarına barış ve özgürlüğü armağan eden faşizme karşı çarpışmalarda, toplama kamplarında, işkencelerde, sokaklarda, ev baskınlarında yitirdiğimiz insanlara borcumuz dünya halklarının omuzlarındadır.

Faşizmin yenilgisi uygarlık tarihine destansı bir anti-faşist direniş örgütlemesinin deneyimlerini ve derslerini   kazandırdı.  Faşizme karşı, emperyalist işgal ordularına karşı   dişe diş mücadeleyi yaratan   kahramanlar; yeni tipte yurtsever insanın vatan sevgisini, korkusuzluğunu, her türlü zorluğu paylaşmasını, dayanışmasını ve mücadele disiplinine bağlılığın hasletlerini ve direnmenin şanlı yolunu gösterdiler.

Emperyalizm (Tekelci kapitalizm) ikinci dünya savaşı sonrası da Asya, Afrika, Latin Amerika’da, yeni sömürgecilik koşulları içerisinde halklara askeri darbeleri, faşist rejimleri, siyasal provokasyon, gladyo, mafya cumhuriyeti ve işkence sistemini taşıdı.  Emperyalist burjuvazi ve işbirlikçileri, Nazilerden öğrendiği faşizmin tüm uygulamalarını yeni biçimlerde, ezilen halklara   uygulamaktan kaçınmadı.

Dünyada ve ülkemizde Faşizmin zindanlarında, toplama kamplarında, darağaçlarında, kırlarında, kentlerinde yitirdiklerimizi ve dünya halklarına zaferi yaşamı bahasına sağlayan kahramanları saygıyla anıyoruz.

KAYNAK: http://izmir.imece-der.com/2021/05/08/8-mayis-fasizme-emperyalizme-ve-savasa-karsi-mucadele-gunu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir